Difference between revisions of "List of coot dependencies"

From CCP4 wiki
Jump to navigationJump to search
(updated dependency list)
(updated dependency list)
Line 1: Line 1:
 
This is current as of 0.5:
 
This is current as of 0.5:
  
clipper, freeglut3, freeglut3-dbg, gpp4, guile-1.8-libs, guile18-gtk, libart-2.0-2, libatk1.0-0, libc6, libc6-i686, libcairo2, libexpat1, libfontconfig1, libfreetype6, libgail18, libgcc1, libgl1-mesa-glx, libgl1-mesa-glx-dbg, libglade2-0, libglib2.0-0, libglu1-mesa, libgmp3c2, libgnomecanvas2-0, libgsl0ldbl, libgtk2.0-0, libgtkglext1, libice6, libltdl3, libpango1.0-0, libpcre3, libpixman-1-0, libpng12-0, libsm6, libstdc++6, libx11-6, libxau6, libxcb-xlib0, libxcb1, libxcomposite1, libxcursor1, libxdamage1, libxdmcp6, libxext6, libxfixes3, libxi6, libxinerama1, libxml2, libxmu6, libxrandr2, libxrender1, libxt6, mmdb, nvidia-glx-new, nxnode, python2.5, python2.5-dbg, ssm, zlib1g
+
clipper
 +
freeglut3
 +
freeglut3-dbg
 +
gpp4
 +
guile-1.8-libs
 +
guile18-gtk
 +
libart-2.0-2
 +
libatk1.0-0
 +
libc6
 +
libc6-i686
 +
libcairo2
 +
libexpat1
 +
libfontconfig1
 +
libfreetype6
 +
libgail18
 +
libgcc1
 +
libgl1-mesa-glx
 +
libgl1-mesa-glx-dbg
 +
libglade2-0
 +
libglib2.0-0
 +
libglu1-mesa
 +
libgmp3c2
 +
libgnomecanvas2-0
 +
libgsl0ldbl
 +
libgtk2.0-0
 +
libgtkglext1
 +
libice6
 +
libltdl3
 +
libpango1.0-0
 +
libpcre3
 +
libpixman-1-0
 +
libpng12-0
 +
libsm6
 +
libstdc++6
 +
libx11-6
 +
libxau6
 +
libxcb-xlib0
 +
libxcb1
 +
libxcomposite1
 +
libxcursor1
 +
libxdamage1
 +
libxdmcp6
 +
libxext6
 +
libxfixes3
 +
libxi6
 +
libxinerama1
 +
libxml2
 +
libxmu6
 +
libxrandr2
 +
libxrender1
 +
libxt6
 +
mmdb
 +
nvidia-glx-new
 +
nxnode
 +
python2.5
 +
python2.5-dbg
 +
ssm
 +
zlib1g

Revision as of 02:26, 17 November 2008

This is current as of 0.5:

clipper freeglut3 freeglut3-dbg gpp4 guile-1.8-libs guile18-gtk libart-2.0-2 libatk1.0-0 libc6 libc6-i686 libcairo2 libexpat1 libfontconfig1 libfreetype6 libgail18 libgcc1 libgl1-mesa-glx libgl1-mesa-glx-dbg libglade2-0 libglib2.0-0 libglu1-mesa libgmp3c2 libgnomecanvas2-0 libgsl0ldbl libgtk2.0-0 libgtkglext1 libice6 libltdl3 libpango1.0-0 libpcre3 libpixman-1-0 libpng12-0 libsm6 libstdc++6 libx11-6 libxau6 libxcb-xlib0 libxcb1 libxcomposite1 libxcursor1 libxdamage1 libxdmcp6 libxext6 libxfixes3 libxi6 libxinerama1 libxml2 libxmu6 libxrandr2 libxrender1 libxt6 mmdb nvidia-glx-new nxnode python2.5 python2.5-dbg ssm zlib1g